1. درج همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
هفتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شد.
2. برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران
چهارمین جلسه هماهنگی هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران در روز دوشنبه ۹۷/۰۷/۱۶ با حضور اعضا و در محل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد.
3. برگزاری جلسه هماهنگی بین برگزارکنندگان هفتمین همایش ملی سامانه‌‌های سطوح آبگیر باران
جلسه هماهنگی در خصوص برنامه‌ریزی و اجرای هر چه بهتر هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در مورخ 1397/6/5 از ساعت 9 تا 12 با حضور رئیس و نایب رئیس انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران آقایان دکتر سیدمحمد تاج بخش و جهانگیر پرهمت، رئیس و معاونین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری آقایان دکتر داود نیک‌کامی (دبیر همایش)، دکتر محمود عرب‌خدری (دبیر علمی همایش) و دکتر علی‌اکبر نوروزی (دبیر اجرایی همایش) و روسای گروه‌های پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری آقایان دکتر حمیدرضا پیروان، دکتر سیدمحمودرضا طباطبایی، دکتر مسعود گودرزی، دکتر محمدرضا غریب‌رضا و دکتر عبدالنبی عبده‌کلاچی در محل دفتر رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد.