مسابقه عکس با موضوعات مربوط به همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران
1397-10-03
مسابقه عکس با موضوعات مربوط به همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران

با توجه به اهمیت مستند سازی و ارتقاء کیفیت ارائه تصویری تحقیقات در زمینه های ساامانه های سطوح آبگیر باران، ستاد برگزاری همایش اقدام به برگزاری مسابقه عکس در حاشیه همایش نموده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به لینک مربوطه در سایت نسبت به ارسال آثار خود طبق دستورالعمل ارائه شده اقدام نمایند.