درج همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
1397-07-21
درج همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

با تلاش کمیته اجرایی و علمی همایشْ هفتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران در پایگاه استنادی علوم جهاناسلان نمایه شد. مقالات ارسالی به این کنفرانی در سامانه مربوط به پایگاه استنادی علوم جهاناسلان نمایه شده و درجه ISC را خواهد داشت.