درج هفتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
1397-07-21
درج هفتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

با تلاش کمیته اجرایی و علمی همایشْ هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شد. مقالات ارسالی به این کنفرانس در سامانه مربوط به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده و درجه ISC را خواهد داشت.