جهت ثبت نام در سامانه از طریق ذیل اقدام فرمایید.

ابتدا در صفحه اصلی سایت در قسمت عضویت وارد شوید:

 

 

سپس فرم ثبت نام را به دقت و با لحاظ کلیه آیتم ها تکمیل نمایید.

 

 

پس از تکمیل فرم و ذخیره آن یک ایمیل به پست الکترونیکی معرفی شده از طرف شما ارسال خواهد شد که از آن طریق می توانید به صفحه شخصی خود دست پیدا کنید. در صفحه شخصی می توانید مقاله خود را بارگذاری نمایید.