برگزاری کارگاه‌های آموزشی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
1397-10-03
برگزاری کارگاه‌های آموزشی سامانه‌های سطوح آبگیر باران

دبیرخانه هفتمین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران جهت بهره مندی علاقمندان اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی در راستای موضوعات هفتمین همایش سامانه های سطوح بگیر باران نموده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به لینک مربوطه در سایت همایش نسبت به ثبت نام و شرکت در کارگاههای مربوطه اقدام نمایند.